Vedlikehold av HPL/laminat

Hartman-HPL-Renovator-classic møblerNanospray

HPL-rens kr 349,-   Nanospray kr 198,-

HPL bordplater og laminatplater rengjøres med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Ettertørkes med tørr klut. Egnede rensemidler som Brafabs Nanospray og Hartmans HPL-rens kan med fordel brukes for best resultat.

Bruk ikke harde børster eller svamper da de kan lage riper i overflaten.
Plasser aldri varme ting direkte på overflaten, bruk alltid underlag/brikker.